فروش میلگرد بناب .میلگرد اردبیل.تیر آهن
خرید وفروش میلگرد/تیر آهن/نبشی/ورق/ناودانی/و اطلاع رسانی قیمت آهن آلات در ایران
قالب وبلاگ
گروه بازرگاني پارس آسيا

تهيه و توزيع آهن آلات ساختماني بصورت مستقيم از كارخانجات داخلی و بنادر

 فر وش مستقیم  انواع ميلگرد ، تيرآهن، ورق- نبشی -ناودانی و...سفارش واردات انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی .براي اطلاعات بيشتر به سايت ما  www.parsasia.ir مراجعه فرمائيد. آدرس دفتر مركزي فروش : تهران ـ میدان بسیج -بلوار امام رضا مجتمع تجاری اطمینان  طبقه 2 واحد 126 تماس۶-۰۲۱۷۷۷۸۷۹۷۵(۱۰خط)- 87و33454167آدرس دفترهماهنگی وفروش شمال غرب: اردبيل ـ میدان بعثت  ـ مجتمع تجاری طلوع  واحد۱۳.--تلفن تماس   ۳-۰۴۵۱۶۶۳۸۹۰۱

 


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد، خبرهای بازار آهن، قیمت تیراهن، قیمت سیم مفتول، قیمت ورق ونبشی پرسی
[ Tue 14 Feb 2012 ] [ 16:26 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد پرشین فولاد 12050 ریال در تاریخ 94/09/07می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Sat 28 Nov 2015 ] [ 14:12 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد پرشین فولاد 12200 ریال در تاریخ 94/09/04می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Wed 25 Nov 2015 ] [ 15:28 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد پرشین فولاد 12200 ریال در تاریخ 94/09/03می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Tue 24 Nov 2015 ] [ 14:56 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد پرشین فولاد 12200 ریال در تاریخ 94/09/02می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Mon 23 Nov 2015 ] [ 14:28 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد پرشین فولاد 12250 ریال در تاریخ 94/09/01می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Sun 22 Nov 2015 ] [ 15:45 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد پرشین فولاد 12250 ریال در تاریخ 94/08/30می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Sat 21 Nov 2015 ] [ 15:11 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد پرشین فولاد 12300 ریال در تاریخ 94/08/28می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Thu 19 Nov 2015 ] [ 14:34 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد پرشین فولاد 12300 ریال در تاریخ 94/08/27می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Wed 18 Nov 2015 ] [ 15:36 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد کاوه تبریز (تیکمه داش) 12500 ریال در تاریخ 94/08/26می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Tue 17 Nov 2015 ] [ 15:25 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد کاوه تبریز (تیکمه داش) 12500 ریال در تاریخ 94/08/25می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Mon 16 Nov 2015 ] [ 15:47 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد کاوه تبریز (تیکمه داش) 12500 ریال در تاریخ 94/08/24می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Sun 15 Nov 2015 ] [ 16:22 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد کاوه تبریز (تیکمه داش) 12500 ریال در تاریخ 94/08/23می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Sat 14 Nov 2015 ] [ 16:11 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد کاوه تبریز (تیکمه داش) 12600 ریال در تاریخ 94/08/21می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Thu 12 Nov 2015 ] [ 13:26 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد کاوه تبریز (تیکمه داش) 12600 ریال در تاریخ 94/08/20می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Wed 11 Nov 2015 ] [ 16:26 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد کاوه تبریز (تیکمه داش) 12600 ریال در تاریخ 94/08/19می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Tue 10 Nov 2015 ] [ 14:43 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد کاوه تبریز (تیکمه داش) 12600 ریال در تاریخ 94/08/18می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Mon 9 Nov 2015 ] [ 14:45 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد کاوه تبریز (تیکمه داش) 12600 ریال در تاریخ 94/08/17می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد در بنگاه, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Sun 8 Nov 2015 ] [ 16:32 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد کاوه تبریز (تیکمه داش) 12600 ریال در تاریخ 94/08/16می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Sat 7 Nov 2015 ] [ 13:58 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد کاوه تبریز (تیکمه داش) 12600 ریال در تاریخ 94/08/14می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Thu 5 Nov 2015 ] [ 14:6 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد کاوه تبریز (تیکمه داش) 12600 ریال در تاریخ 94/08/13می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Wed 4 Nov 2015 ] [ 15:16 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد پرشین12700 ریال در تاریخ 94/08/12می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Tue 3 Nov 2015 ] [ 16:49 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد پرشین12700 ریال در تاریخ 94/08/10می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Sun 1 Nov 2015 ] [ 15:8 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد پرشین12700 ریال در تاریخ 94/08/09می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Sat 31 Oct 2015 ] [ 15:14 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد پرشین12700 ریال در تاریخ 94/08/07می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Thu 29 Oct 2015 ] [ 13:32 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد پرشین12700 ریال در تاریخ 94/08/06می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Wed 28 Oct 2015 ] [ 15:48 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد پرشین12850 ریال در تاریخ 94/08/05می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Tue 27 Oct 2015 ] [ 15:8 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد پرشین12850 ریال در تاریخ 94/08/04می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Mon 26 Oct 2015 ] [ 15:14 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد پرشین12880 ریال در تاریخ 94/08/03می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Sun 25 Oct 2015 ] [ 14:22 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]

قیمت میلگرد پرشین12880 ریال در تاریخ 94/07/30می باشد

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک نمایید


موضوعات مرتبط: قیمت میلگرد
برچسب‌ها: قیمت میلگرد نرمال, جدیدترین قیمت میلگرد, قیمت میلگرد اصفهان, فروش میلگرد, قیمت میلگرد کارخانجات
[ Thu 22 Oct 2015 ] [ 13:25 ] [ بازرگانی آهن پارس آسیا ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی ما مراجعه فرمایید.
www.parsasia.ir
تلفن دفاتر فروش
6-77787975-021
33497326-021
3-6638901-0451
امکانات وب
قیمت طلا، ارز و سکه

رمان